HOME
:: Jak se přihlásit

1. Jak se přihlásit

Přihlásit do kurzu se zájemce může osobně na recepci tanečního studia Dance Planet (dále jen Studio) telefonicky nebo emailem. Účastníkem kurzu se zájemce stává až po zaplacení kurzovného. V případě obsazení kurzu si studio vyhrazuje právo zájemce odmítnout. Úhradou kurzovného účastník automaticky souhlasí s podmínkami účasti v kurzu.

2. Úhrada kurzovného

Kurzovné je možné uhradit v hotovosti na recepci studia, nebo bankovním převodem (číslo účtu a variabilní symbol Vám sdělíme při zápisu do kurzu). V případě, že zájemce hradí částku bankovním převodem, je povinen před nástupem do kurzu předložit na recepci studia kopii bankovního příkazu. V případě, že je na kurzy poskytována časová sleva (platba do určitého data), je třeba kurzovné uhradit do tohoto data včetně (v případě úhrady bankovním převodem se rozumí připsání platby na účet do tohoto data). Při pozdější úhradě již není možno slevu uplatnit. Termíny pro poskytování časových slev a rozvrhy všech kurzů jsou k dispozici na www.danceplanet.cz. Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.

3. Účast na kurzech

Kurzovné je nepřenosné.
Na taneční parket v době výuky je vstup povolen jen po přezutí.
Kouření v prostorách Studia je přísně zakázáno
Manipulace s klimatizací, ventilátory či ozvučením je povolena jen po výslovném souhlasu instruktora.

4. Rozvrh kurzů

Kurzy se řídí rozvrhem vyhlášeným na začátku období, kurzy se nekonají ve dnech státních svátků. Studio si vyhrazuje právo zrušit kurz při vzniku nepředvídatelných událostí ze strany Dance Planet. V tomto případě mají účastníci nárok na účast v jiném odpovídajícím kurzu (pokud již není zcela obsazen) a v jiném termínu.

5. Instruktoři

Kurzy jsou vedeny tanečními instruktory za pomoci tanečních asistentů a členů skupiny Brasil Show. Tito nosí trička s nápisem Instruktor/ka. Studio si vyhrazuje právo na změnu instruktora v průběhu běhu kurzu, či jeho zástup v případě nemoci, nebo nenadálých událostí.

6. Storno

Účastníkům kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného či jinou kompenzaci při překážkách vzniklých z jejich strany. O vrácení kurzovného je možné požádat pouze v případě dlouhodobého či závažného onemocnění účastníka na základě předložené lékařské zprávy. Stornovací poplatky v tomto případě činí 50% za zůstatku ceny kurzovného.

7. Kontaktní údaje

Poskytnutím svých kontaktních údajů dává účastník automaticky souhlas s jejich uchováním v databázi Studia. Tyto údaje budou využívány pouze pro zasílání informačních zpráv. Studio není oprávněné poskytovat tyto údaje dalším osobám bez výslovného svolení účastníka kurzu.Otázka týdne
Otázka č. 30:
Odkud v Brazílii pochází samba styl "axé"?
Všichni ti, kteří uhádnou otázku týdne, budou slosováni o 50% slevu z kteréhokoli aktuálně nabízeného kurzu.


Zde je místo pro Vaši reklamu
TOPlist